آیا می دانستید…

آیا می دانستید تعداد حفره‌های داخلی پروفیل یا همان chamberها هرچه تعداد این حفره‌ها یا محفظه‌ها بیشتر باشد، پروفیل و در نهایت پنجره عایق‌تر خواهد بود؛ اما این بدان معنا نیست که اگر پروفیلی دارای حفره‌های بیشتری باشد، پروفیلی ایده‌آل خواهد بود. به طور مثال پروفیل سری 60نمی‌تواند بیش از 4 حفره یا محفظه داشته باشد، چرا که فاصله هر حفره یامحفظه باید 7 میلی‌متر باشد و فضای مناسب برای نصب گالوانیزه هم باید درنظر گرفته شود

آیا می دانستید ضخامت دیواره‌های پروفیل باید حداقل 2.3 تا 3 میلی‌متر باشد (در پروفیل‌های کلاس آ، دیواره ها بایستی 3 میلیمتر باشد). خریدار به راحتی می‌تواند این پارامتر راکنترل کند و با مقایسه ظاهری ضخامت دیواره‌های پروفیل از کیفیت آنها آگاه شود،

آیا می دانستید یکی از عوامل موثر در ارزیابی فنی و شیمیایی کیفیت یک در و پنجره یوپی‌‌وی‌سی، واکنش پروفیل در برابر نورو تابش خورشید است. معمولا یکی از ایرادهای وارد بر در و پنجره‌های یوپی‌وی‌سی تغییر رنگ احتمالی پروفیل در برابر نور و تابش خورشید است. به واقع آنچه باعث تغییر رنگ یا استحکام رنگ پروفیل می‌شود، ترکیب و فرمول استفاده از استابیلایزرها یا پایدار کننده‌های پودر پی‌وی‌سی است. مهمترین استابیلایزر، تیتانیوم دی‌اکساید است که میزان مصرف این مواد اولیه درتغییر یا پایداری رنگ پروفیل‌های یوپی‌وی‌سی نقش اساسی دارد. اطلاعات ومطالعات منتشره توسط نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران از حیث تابش مستقیم نور خورشید و اثرگذاری آن بر کیفیت محصولات شیمیایی جزو کشورهای خطرناک محسوب می‌شود و احتمال تغییر رنگ پروفیل‌های یوپی‌وی‌سی در ایران بیش از دیگر کشورها ارزیابی شده است