پذیرش نمایندگی

گروه تولیدی آبایان صنعت در راستای دست یافتن به اهداف خود در جهت رسیدن به منافع مشترک وماندگار با مصرف کنندگان ومشتریان آبایان پروفیل و همچنین توسعه شبکه فروش جهت سهولت در ثبت سفارش مشتریان گرامی و کم کردن بعد مسافت و هزینه های بار برای آنها ،اقدام به ایجاد دفاتر و پذیرش نمایندگی از سراسرکشور نموده است.

ابتدا فایل زیر را دانلود ، سپس در صورت اخراز شرایط اطلاعات را تکمیل،مهر و امضا نمایید و به ایمیل Sales@abayanprofile.ir ارسال تا پس از بررسی با شما تماس حاصل شود .