گواهینامه و افتخارات

گروه تولیدی آبایان صنعت همواره کوشیده است تا در راستای پیشرفت ، ارتقا وحفظ  کیفیت محصولات خود ، مطابق با استانداردها و آیین نامه های ملی و بین المللی  به پیش رفته و با تولید محصولات با کیفیت رضایت خاطر مشتریان خود را کسب نماید.که از این حیث گواهینامه ها و افتخارتی را نیز کسب نموده و همچنان می کوشد تا به دیگر گواهینامه ها ، افتخارات و پیشرفت ها دست یابد…..