آزمایشگاه آبایان پروفیل 

یکی از اهداف کلی گروه تولیدی آبایان صنعت،مرغوبیت محصول و حفظ کیفیت آن می باشد که بدین منظور آزمایشگاه این گروه به تجهیزات پیشرفته تخصصی مجهز و با بکارگیری پرسنل متخصص و با تجربه کلیه مواد اولیه و مراحل تولید با برنامه ریزی منظم مورد کنترل دقیق قرار گرفته و براساس ضوابط و آیین نامه های بین المللی  و استاندارد ایران  و همچنین  استاندارد  RAL GZ 716/1  اروپا مطابقت داده می شود.

برخی آزمایشاتی که بر روی آبایان پروفیل انجام می گیرد عبارتند از:

1-تست فرمولاسیون و ترکیب مواد اولیه

2-تست میزان رطوبت مواد اولیه

3-تست رفتار پروفیل پس از حرارت دهی و برودت دهی

4-تست خمیدگی(انحراف از خط راست)5-تست جرم واحد طول

6-تست مقاومت در برابر ضربه

7-تست مقاومت جوش

8-تست ابعاد و ضخامت های پروفیل

9-تست مقاومت در مقابل مواد اسیدی و بازی

10-تست کنترل رنگ و مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش UV