آزمایشگاه آبایان پروفیل

برخی آزمایشاتی که بر روی آبایان پروفیل انجام می گیرد عبارتند از:

۱- تست فرمولاسیون و ترکیب مواد اولیه

۲- تست میزان رطوبت مواد اولیه

۳- تست رفتار پروفیل پس از حرارت دهی و برودت دهی

۴- تست خمیدگی(انحراف از خط راست)

۵- تست جرم واحد طول

۶- تست مقاومت در برابر ضربه

۷- تست مقاومت جوش

۸- تست ابعاد و ضخامت های پروفیل

۹- تست مقاومت در مقابل مواد اسیدی و بازی

۱۰- تست کنترل رنگ و مقاومت در برابر اشعه فرا بنفش UV.

گالری تصاویر آزمایشگاه

چرا پنجره های دوجداره آبایان پروفیل

در گروه تولیدی آبایان پروفیل  پس از کنترل کیفیت مواد اولیه توسط واحد کنترل کیفیت ،مواد اولیه براساس فرمولاسیون اختــصاصی توســط تجهیزات مخـــصوص  اندازه گیری به صورت دقیق وزن گیری شده و بااســتفاده از پیشــرفته ترین ماشــین آلات تمــام اتوماتیک عمل میکسینگ انجــام شده و آمــاده تولید می گــردد که پس از نگهداری و استراحت مواد میکس شده در سیلــوهای مخصوص درطـی مدت زمان مشــخص ،مــواد به خـــطوط تولیـد منتقل شده و در آنجا توسط ماشیــن آلات پیشرفته اکــسترودر وارد مرحلــه اکستروژن می شوند که طــی این فرآیند مواد به شکل پروفیل موردنظر درآمده و طی مرحله کالیبراسیون شکل آن تثبیت می شود.

  یکـی از اهـداف کلی گروه تولـیدی آبایان  صنـعت ،  مرغـوبـیـت محـصول و حـفظ کیفیت آن مـی باشد که بدین منظور آزمایشگاه این گروه به تجهیزات پیشرفته تخصصی مجهزو با بکارگیری پرسنل متخصص و با تجربه کلیه مواد اولیه و مراحل تولید با برنامهریزی منظم مورد کنترل دقیق قرار گرفته و براساس ضوابط و آیین نامه های بین المللی  و استاندارد ایران  و همچنین  استاندارد  RAL GZ 716/1  اروپا مطابقت داده می شود.

ویدیو کلیپ