لیست مشاغل مورد نیاز شرکت آبایان

1. کارشناس فروش:

جنسیتتحصیلاترشته تحصیلیسابقه کارسنشرایط
خانمحداقل کاردانیفرقی نمیکندحداقل یکسال شرکتیحداقل 28 سالروابط عمومی بسیار قوی،فن بیان بالا،قدرت کار تیمی ، آشنایی با آفیس

توضیحات : در این رده فن بیان و سابقه اولویت می باشد.

2. کارشناس حسابداری :

جنسیتتحصیلاترشته تحصیلیسابقه کارسنشرایط
خانم / آقاحداقل کاردانیحسابداری/ مالی / آمارحداقل 2 سال شرکتیحداقل 28 سالقدرت کار تیمی ، آشنایی با آفیس ، آشنایی با قوانین دارایی و مالی و حسابداری صنعتی

توضیحات : در این رده شغلی سابقه کار صنعتی و آشنایی با قوانین در اولویت می باشد.

3. نیروی حراست :

جنسیتتحصیلاترشته تحصیلیسابقه کارسنشرایط
آقاحداقل دیپلمفرقی نمیکندحداقل 5 سال شرکتیحداقل 38 سالباهوش و زرنگ ، توان کار شیفتی 12 ساعته، سلامت کامل جسمی، آشنایی با روند حراست شرکتی

توضیحات : در این رده شغلی سابقه کار شرکتی و توان کنترل شرایط در اولویت می باشد.

4. کارشناس /مدیر کنترل کیفیت :

جنسیتتحصیلاترشته تحصیلیسابقه کارسنشرایط
آقاحداقل لیسانسمتالوژی/ مکانیک/ شیمی/موادحداقل 3 سال شرکتیحداقل 35 سالآشنایی با آفیس ، آشنایی با قوانین استاندارد و ایزو توان کار تیمی

توضیحات : در این رده شغلی سابقه کار صنعتی و آشنایی با قوانین در اولویت می باشد.

5. اپراتور/ سرشیفت :

جنسیتتحصیلاترشته تحصیلیسابقه کارسنشرایط
آقاحداقل کاردانیرشته های فنیحداقل یکسال شرکتیحداقل 30 سالتوان کار شیفتی 12 ساعته ، مهارت فنی

توضیحات : در این رده شغلی آشنایی با مسایل فنی در اولویت می باشد.

6. انباردار :

جنسیتتحصیلاترشته تحصیلیسابقه کارسنشرایط
آقاحداقل کاردانیرشته های فنی و مدیریتحداقل 2 سال شرکتیحداقل 30 سالآشنایی با آفیس ، آشنایی با قطعات فنی ، آشنایی با روشهای چینش انبار و پروسه رسید وتحویل

7. مدیرتولید :

جنسیتتحصیلاترشته تحصیلیسابقه کارسنشرایط
آقاحداقل کارشناسیرشته های فنی حداقل 8 سال شرکتیحداقل 35 سالآشنایی با آفیس ، آشنایی با قطعات فنی ، قدرت مدیریت و کنترل شرایط

توضیحات : سابقه کار مرتبط بسیار مورد نظر می باشد.

فرم استخدام شرکت آبایان پروفیل

لطفا دقت داشته باشید پر کردن گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.