متن خود را برای جستجو وارد کنید

فرصت همکاری

واحد منابع انسانی

شماره تلفن: 3-06142264220 داخلی ۳۴

آدرس کارخانه 

آدرس کارخانه :  استان خوزستان، شهر دزفول، شهرک صنعتی شماره ۲، خیابان تلاش ۲، گروه تولیدی آبایان‌پروفیل

تلفن: 3-06142264220