متن خود را برای جستجو وارد کنید

پشتیبانی فنی

خدمات پشتیبانی آبایان

ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، جهت کسب رضایت و اطمینان خاطر آن‌ها با پشتیبانی فنی پروژه و ارائه راه‌حل‌های مناسب جهت رفع اشکالات به وجود آمده در سریع‌ترین زمان ادامه می‌یابد. تیم پشتیبانی فنی آبایان پروفیل متشکل از مهندسان و کارشناسان فنی باتجربه و متخصص خود همه روزه در ساعات اداری آمادۀ همراهی کارفرمایان از ابتدای پروژه تا انجام نهایی آن خواهند بود.

061-3800  (داخلی 3832)