متن خود را برای جستجو وارد کنید

گارانتی

گارانتی محصولات آبایان

سرویس گارانتی یا همان ضمانت نامه در واقع تعد نامه ایست که سازنده کالا متعهد می گردد چنانچه آن کالا در مدت زمان معین که در ضمانت نامه (گارانتی) نیز قید گردیده دچار نقص یا ایرادی گردد بدون گرفتن هزینه آنرا تعمیر کند (بدون گرفتن اجرت تعمیر و هزینه قطعات) و در صورتی کالا قابل بازسازی و یا تعمیر نباشد، شرکت گارانتی کننده موظف به این هستند که کالای مورد نظر را تعویض نمایند.

زمان دوره گارانتی محصولات آبایان بر روی کارت گارانتی درج گردیده است و در مورد هر محصول بر روی کارت گارانتی ( طبق شرایط مندرج در پشت کارت ) به صورت مستقل درج شده است که زمان شروع آن از تاریخ تولید محصول می باشد.